Jak uvařit SOUxP (neboli dobrou UX polévku)

1

Začněte s papírem a tužkou. Pravítko je také dobrý nápad. Jestli se vám nepracuje dobře v kanceláři nebo doma, zajděte do parku nebo do vaší oblíbené čajovny. Jestli máte někoho, s kým vám funguje kreativní chemie, vezměte ho s sebou. Ve dvou se o nápadech mluví vždycky lépe.

2

Když máte vymyšleno, sedněte k počítači a otevřete Axure. Wireframe, nebo dokonce interaktivní prototyp v něm můžete vytvořit rychle a elegantně. Vyzkoušíte si, jestli nápady z papíru fungují i na obrazovce. Zkusíte načrtnout uživatelské interakce, navigaci přes stránky. Doladíte detaily a varianty, které už se vám do skicáku nechtělo rozpracovávat.

3

Vezměte svůj prototyp ven. Ukažte ho lidem. Udělejte uživatelské testy. Bez zkušenosti a zážitku si nemůžete být jistí, že UX polévka bude chutnat. V tomto kroku počítejte s tím, že se možná několikrát vrátíte zpět k předchozímu a znovu budete otevírat prototypovací nástroj a překreslovat. Bývá to pracné, ale dejte tomu čas. Dobré věci musejí uzrát. Chytrá řešení nepřicházejí automaticky a podle kalendáře. Komplexní, nepřehlednou a nezáživnou aplikaci navrhne každý druhý analytik. Zjednodušování a zpřehledňování je na UX to těžké.

4

Hotové prototypy můžete předat grafikovi. Jen máloco je tak uspokojující, jako vidět váš nápad v barvách, s krásnou typografií a promyšlenými velikostmi všech prvků. Jestli je to pro váš projekt přínosné, můžete grafické návrhy aplikovat na předchozí interaktivní wireframy a vytvořit hi-fi verzi prototypu. Ta dobře poslouží pro detailní uživatelské testy (např. s oční kamerou) nebo pro prezentaci managementu či klientům.

5

Wireframy a grafické návrhy předejte vývojářům. Dohlédněte na to, že vše dopracují tak, jak mají. Nezapomeňte jejich práci znovu testovat, a to nejenom po funkční stránce. Znovu ověřte, že to, co pro uživatele fungovalo v prototypu, nepřestalo fungovat v hotové aplikaci. Uživatelské testy, beta testy “ v terénu” apod. bývají nejlepším způsobem, jak dopilovat téměř dokončenou aplikaci.

6

Není-li prototypování vaše silná stránka nebo se s disciplínou UX setkáváte poprvé, nechte si poradit. Rád se vám budu věnovat. Vyškolím vás tak, abyste dobře uměli prototypovat s Axure, vysvětlím dobré praktiky UX a pomohu vám vaše řešení navrhnout nebo na návrh dohlédnout. Máte jiný požadavek? Chystáte třeba výběrové řízení na dodavatele aplikace? Chcete si nechat expertně revidovat existující řešení? Zkuste se na mě obrátit, rád si o tom s vámi promluvím a pokusíme se najít řešení.